(Rezervujte přímo = Nejlepší cena)
Hledat
 • Okamžité potvrzení
 • 100% bezpečné
 • Platba v hotelu
Promo code

Rezervujte online

Ověřte ceny (Rezervujte přímo = Nejlepší cena)
Rezervujte hned
(Rezervujte přímo = Nejlepší cena)
Hledat
 • Okamžité potvrzení
 • 100% bezpečné
 • Platba v hotelu
Promo code

O Tučepech

Tučepi jsou staré městečko ve střední Dalmácii se 4.000 let dlouhou historií, o čemž svědčí jméno městečka, které je spojeno s ilyrským původem.
Tucepi by podle dochovaných staroilyrských elementů v albánském jazyce znamenalo vesnice u pramene (vody).
osídlení místa v ilyrské době svědčí četné archeologické pozůstatky jako jsou:
 • stély s nápisy
 • kosterní hroby
 • různý inventář z hrobů
 • fragmenty různých keramických nádob
 • železné kopí
 • četné epigrafické památky
Nejvýznamnějšími památkami ve městě Tučepi jsou kostely. Tučepi v minulosti byly a i v současnosti zůstaly plné kostelů a kapliček, z nichž některé jsou zbořené, a tak dnes můžeme vidět jen jejich pozůstatky.
 • Župní kostel Sv. Ante Padovského (1901)byl vybudován v klasicistním stylu s vnitřkem z mramoru a barokními oltáři, které byly přeneseny ze starého župního kostela.
 • Kostel Narození Panny Marie (1703), je jednolodní stavba se všemi charakteristikami dalmatského provinčního baroka. Při demontáži kostela v roce 1962 byly v základech objeveny ozdobné části, které patřily starokřesťanskému kostelu (5. - 6. stol.). Před západním průčelím se nacházejí čtyři středověké desky s charakteristickými reliéfními ozdobami ze té doby: zobrazení meče a štítu s růží nebo půlměsícem a křížem přes celou desku.
 • Kostel Sv. Jure byl vybudován roku 1311 a dodnes se zachoval jako románsko-gotická jednolodní stavba s půlkruhovou apsidou, a uvnitř se dochovaly namalované konsekrační kříže. Na místě samém je vidět více vývojových fází: raná císařská vila rustika 1. - 2. stol., pozdně antické oratorium, středověký kostel a nekropole a část později jižní přístavby - kláštera. Na místě se nachází stéla z 1. stol., která je považována za nejranější sepulkrální památku v Makarském přímoří.
 • Na dnešním místě kostelíku Sv. Roka, nad starým župním domem (1730. g.) byl podle legendy roku 1602 vybudován tehdejší župní kostel Sv. Ante, který byl vícekrát obnovován, až jej do základů zničil požár v roce 1891. Kostelík Sv. Roka (1924.) stojí na základech župního kostela, který byl vystavěn roku 1602.
 • Kostel Sv. Kate (1541) nad Šarića kuća, má na západním průčelí zazděnou románskou rozetu, a u kostela byla dodatečně vystavěna stejnojmenná kaplička.
 • Kostel Sv. Mihovila (1735) je renesanční kostelík nacházející se pod vesnicí Grubišići.
 • Kostel Sv. Nikoly Taveliće (1989) je nejnovější sakrální budova nacházející se u přímořské magistrální silnice na Kraji.
Na samém vrcholu Sutvidu se na prehistorické lokalitě nacházejí základy kostela Sv. Vida. Předpokládá se, že Chorvaté po svém příchodu do těchto krajů na tomto místě uctívali svého boha Svevida, poté, co se pokřtili, změnili pohanský chrám na křesťanský kostel.
Ale dnes Tučepi známe jako moderní turistickou destinaci v Chorvatsku a Evropě. Kromě hotelů, vil, restaurací a barů je v turistické nabídce také malý přístav, přístaviště pro jachty a čluny, které disponuje 50 komerčními kotvišti.
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Rezervační středisko

Bluesun hotels & resorts

Zvolte počet hostů

- +
- +

Osoby starší 14 let jsou považovány za dospělé.